Waar zijn we actief

De Unie Van Vrijwilligers Wageningen is actief bij de hier onderstaande verschillende instellingen en projecten.

Zorgcentrum De Nudehof

Nudehof-Wageningen

Vrijwilligers schenken dagelijks koffie in het verzorgingshuis.
De UVV heeft hier een eigen projectcoördinator.

Voor informatie kunt u terecht bij het bestuurslid projecten.

Adres:
Thorbeckestraat 1
Wageningen

Website: denudehof.opella.nl

Projecten

Boodschappenbus

boodschappenbus

De boodschappenbus is er voor oudere mensen die om verschillende redenen moeite hebben om zonder ondersteuning hun boodschappen in huis te halen.

Het gaat om het zoveel mogelijk behouden van de zelfredzaamheid en het sociale aspect.

Wekelijks wordt in samenwerking met Solidez, de zorgorganisatie die voor ons het busvervoer regelt, boodschappen gedaan.

Culturele sociëteit

Bevrijdingskerk-Wageningen

Bevrijdingskerk
Ritzema Bosweg 18
6703 AX Wageningen

In 1972 werd een reeds eerder gestart project door het dienstencentrum in Wageningen, de culturele middagen, door de UVV overgenomen. Deze middagen werden gehouden in het toenmalig UVV gebouw.
Dat een gezellige middag met een interessant programma en die men vrijblijvend kan bezoeken, afwisseling kan brengen in het leven van velen, is ook UVV werk.
Er wordt zo gauw gezegd dat mensen die geleerd hebben hun hoofd te gebruiken hun overmaat aan vrije tijd wel weten te vullen, maar dan wordt vergeten dat ze dat vaak in eenzaamheid moeten doen.

Van september tot april worden er elke veertien dagen lezingen gehouden in de Bevrijdingskerk aan De Ritzema Bosweg in Wageningen (ingang van Schelvenweg).
Deze lezingen kennen een verscheidenheid van onderwerpen en eveneens is er één tot twee keer per seizoen een excursie.
De commissie slaagt er altijd in een interessant programma te verzorgen.