UVV Wageningen

De afdeling UVV Wageningen en omstreken is opgericht 17 december 1957 met als doelstelling
“het veraangenamen van het leven van kwetsbare mensen door middel van activiteiten in ziekenhuizen, zorginstellingen en vriendschappelijk huisbezoek met flexibiliteit, kwaliteit en betrouwbaarheid als voornaamste kenmerken”

Momenteel richten wij ons voornamelijk op de ouderen in onze samenleving, zowel in instellingen als mensen in de thuissituatie.

Landelijk zijn wij aangesloten bij UVV Nederland en plaatselijk bij Het Meldpunt voor vrijwilligerswerk en werken wij samen met andere vrijwilligersorganisaties in Wageningen.

De Stichting UVV Wageningen en omstreken is ten opzichte van de Landelijke Verenging een afdeling die zelfstandig functioneert met een vierhoofdig bestuur, die er voor zorgt dat taken worden uitgevoerd conform de plaatselijke statuten en het huishoudelijk reglement.

Vrijwilligers, werkzaam binnen de plaatselijke UVV, worden ondersteund door het bestuurslid projecten.
Vrijwilligers besteden aandacht aan onze doelgroep en wij besteden aandacht aan onze vrijwilligers.
Wilt u meer weten over ons vrijwilligerswerk kijkt u dan bij “activiteiten”.

Wageningen is een stad in de provincie Gelderland en heeft ruim 37.000 inwoners waarvan vele duizenden student zijn.
Wageningen wordt gekenmerkt door de Wageningen University en Research Centre, hetgeen een combinatie is van een Nederlandse universiteit en een aantal commerciële onderzoeksinstituten.

Onze bestuursleden zijn:

Voorzitter

Vacature m/v
Tekst komt later, maar bel gerust bij interesse!

Secretaris

Mevr. L.F.C. Weijde – van den Beld
Tel: 0317-41 11 80
E-mail loesweijdevandenbeld@gmail.com

Penningmeester

Dhr  H.J.M. Keukens
Tel: 0317- 41 67 33
E-mail hjmkeukens@hetnet.nl

Bestuurslid projecten

Mevr. J.C. Dijkstra – Gerritsen
Tel: 0317-41 07 69
E-mail jansjedijkstra@upcmail.nl

Postadres

Roghorst 127
6708 KE Wageningen
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de secretaris.

Onderlinge contacten

Om de onderlinge contacten te bevorderen organiseert de afdeling:

  • een jaarlijkse bijeenkomst voor vrijwilligers, donateurs en belangstellenden
  • een lunchbijeenkomst aan het einde van het jaar
  • daarnaast wordt in het verzorgingshuis een jaarlijkse bijeenkomst gehouden voor de daar werkende vrijwilligers

UVV Nederland

Landelijke vereniging

De Unie Van Vrijwilligers bestaat uit een landelijke vereniging met als leden de plaatselijke verenigingen en stichtingen. De UVV biedt vrijwillige hulp en steun aan hulpvragers in de sector zorg en welzijn, juist in die situatie waarin professionele hulp en steun niet of niet meer voorziet. De betrouwbaarheid en het menselijke contact zijn belangrijke elementen waar we trots op zijn. Als vrijwilliger ben je zinvol en maatschappelijk bezig.

Meer informatie kunt u vinden op de website: uvv.nl